inyoga-groningen-yoga-nidra

Yoga Nidra

Eerstvolgende workshop: Zondag 28 november van 10.30 - 12.00, Rabenhauptstraat 9 in Gronigen

Iedereen bouwt gedurende de dag spanningen op.  Zowel op fysiek, emotioneel en mentaal niveau. YN is een systematische methode om tot diepe ontspanning te komen. In deze diepe ontspanning, waarin de zintuigen (behalve het gehoor) zich terug trekken, wordt je geest verruimd. Op deze grens van waken en slapen is je geest het meest ontvankelijk voor verandering en groei.

Hoe ziet een  Yoga Nidra les er uit?

Voorbereiding:
We bereiden ons iedere les voor op YN door ons lichaam via milde yoga oefeningen te openen en ons alvast van de eerste fysieke spanning te ontdoen. De YN sessie bestaat uit een vaste volgorde om ons zo systematisch te kunnen ontspannen op de verschillende niveaus (fysiek, emotioneel en mentaal). Het heeft de voorkeur om tijdens YN te liggen omdat het lichaam zich dan het makkelijkst kan ontspannen, maar YN kan ook zittend of in zijligging worden uitgevoerd als dat wenselijk is.

Sankalpa:
San Kalpa kan het best vertaald worden als besluit of beslissing. Je kiest je San Kalpa zorgvuldig in een ontspannen staat, wanneer de geest kalm is. Je kan dit besluit zien als richtingaanwijzer voor op dit moment in je leven. Je zaait als ware jouw San Kalpa in het begin van de oefening in je onderbewuste en geeft het aan het einde van de oefening water om te mogen groeien en zich te mogen manifesteren in je leven. Hoe dieper de ontspanning is, des te groter is de ontvankelijkheid van je geest. Dit maakt dat je San Kalpa kan wortelen, groeien en vrucht kan gaan dragen. Het doel van je San Kalpa is om je levenspatroon op een positieve wijze te beïnvloeden, om te vormen. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk, emotioneel en spiritueel.

Het is belangrijk om je besluit eenvoudig, positief en in de tegenwoordige tijd te formuleren. Ik ben ontspannen, ik ben gezond, ik geniet….

Bewustzijnsrotatie:
In dit gedeelte maak je een reis door het lichaam. In een vaste volgorde, in een vrij hoog tempo, worden verschillende lichaamsdelen door de docent genoemd. Je verplaatst je aandacht naar het lichaamsdeel wat genoemd wordt en herhaalt dit in gedachten.

De verschillende lichaamsdelen zijn verbonden met de plooi van de senso-motorische hersenschors. Door de ontspanning van de verschillende lichaamsdelen wordt de activiteit in de overeenkomstige senso-motorische velden ook minder. De hersenen ontspannen zich.

Terugtellen:
Op het ritme van je ademhaling tel je terug van een getal deelbaar door 108 naar 1, het doel hiervan is het voltooien van de ontspanning

Contrasten:
De docent vraagt je om tegengestelde ervaringen op te roepen. Het samenbrengen van tegengestelde gevoelens (zwaarte/lichtheid, warmte/kou) brengt harmonie in de tegengestelde hersenhelften. Het helpt onze oerinstincten in balans te houden en reacties die normaal onbewust plaatsvinden beheersbaar te maken. Deze oefening ontwikkelt ook wilskracht op het emotionele vlak en brengt emotionele ontspanning voort.

Visualiseren:
Er worden achtereenvolgend voorwerpen genoemd of situaties geschetst waarvan je je een beeld probeert te vormen, te visualiseren. Deze oefening ontwikkelt zelfbewustzijn en ontspant de geest door deze te zuiveren. Ook leidt het de geest tot concentratie.

San Kalpa:
Je herhaalt opnieuw 3 keer in stilte je besluit, je San Kalpa.

Bron: Swami Satyananda Saraswati

Effecten

  • YN stelt je in staat om slaap in te halen
  • YN heeft een positief effect op je gezondheid
  • YN ontspant en zuivert op zowel fysiek, emotioneel en mentaal niveau
  • YN kan je intuïtie versterken
  • YN kan de kwaliteit van je slaap verbeteren
  • YN verbetert je geheugen en concentratie
  • YN kan helpen om je emoties te beheersen

Leuk om te weten

  • YN is geschikt voor iedereen
  • Tijdens YN zijn er verschillende hersengolven actief. Een groot gedeelte vertoef je in de alpha golven, een staat van diepe ontspanning. Dit is ook het moment waarop het lichaam seratonine aanmaakt
  • YN integreert beide hersenhelften. Leren, nieuwe dingen leren gaat vele malen makkelijker.

Yoga Nidra betekent slaap na alle lasten te hebben afgeworpen

- Swami Satyananda Saraswati